Dấu hiệu người ung thư sắp chết: Người thân có thể giúp gì?

Dấu hiệu người ung thư sắp chết: Người thân có thể giúp gì?

Table of Contents

Rất khó để nói đâu là dấu hiệu người bệnh ung thư sắp chết. Trong một số trường hợp, cái chết có thể đến một cách đột ngột. Song cũng có lúc sự sống của bệnh nhân lại kéo dài hơn dự đoán.

Vậy chúng ta có thể nhận biết dấu hiệu người ung thư sắp chết không? Người nhà sẽ phải làm gì để giúp đỡ bệnh nhân ung thư trong giai đoạn này?

Sự thay đổi các chức năng của cơ thể

Thông thường, ở thời điểm “gần đất xa trời”, người bệnh ung thư hầu như không thể cử động cơ thể và ra khỏi giường. Đồng thời, bệnh nhân cũng có các biểu hiện như:

Nguồn: Internet – hellobacsi