Tiền ung thư

Tiền ung thư

Table of Contents

Tìm hiểu chung

Tiền ung thư là gì?

Tế bào tiền ung thư là những tế bào bất thường, có thể biến thành tế bào ung thư. Tuy nhiên, không phải lúc nào tế bào này đều trở thành ung thư.

Phân loại tiền ung thư

Theo mức độ nghiêm trọng

  • Mức độ nhẹ: các tế bào chỉ hơi bất thường và thường không tiến triển thành ung thư.
  • Mức độ vừa: các tế bào trở nên bất thường vừa phải và có nguy cơ phát triển thành ung thư.
  • Mức độ nặng: đây là tình trạng bất thường rất nghiêm trọng và dễ phát triển thành ung thư nhất.

Theo cấp độ

Nguồn: Internet – hellobacsi