Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP)

Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP)

Table of Contents

Tìm hiểu chung

Nội soi mật tụy ngược dòng là gì?

Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) là 1 kỹ thuật nội soi được sử dụng để chẩn đoán, khảo sát và điều trị các bệnh về túi mật, ống mật, tuyến tụy và gan.

Túi mật là một cơ quan nhỏ, hình quả lê nằm dưới gan ở phần trên bên phải của bụng. Mục đích chính của túi mật là để thu thập mật, một chất tiêu hóa được sản xuất bởi gan. Ống mật là các ống dẫn dịch mật từ gan và túi mật; còn ống tụy dẫn dịch tụy từ tụy. Cả hai ống này đều đổ dịch vào tá tràng, là phần đầu tiên của ruột non.

Khi nào bạn cần thực hiện nội soi mật tụy ngược dòng?

Lý do (hay chỉ định) thường gặp nhất là nhằm phát hiện và lấy sỏi nằm trong ống mật. Các lý do khác có thể bao gồm:

Nguồn: Internet – hellobacsi