Xét nghiệm chức năng gan

Xét nghiệm chức năng gan

Table of Contents

Tên kĩ thuật y tếXét nghiệm chức năng gan

Bộ phận cơ thể/Mẫu thửMáu

Nguồn: Internet – hellobacsi